Activities
DU ER HER: Forskningsprojektet » Aktiviteter

Aktiviteter

Fællesaktiviter :

Løbende 2004-2007:

 • Månedlige interne forskningsmøder

2007

2006

2005

2004

2003 (forberedelse til forskningsprojektet)

Individuelle aktiviteter med tilknytning til forskningsprojektet

 

Christian Ulrik Andersen

2007

 • "Skriftspil - Om relationen mellem spil og samfund", Informationsvidenskabs 25. års jubilæum, Aarhus, 31.10.2007.
 •  "The Aesthetics of Coding", Nordisk selskab for æstietiks konference, The Limits of Aesthetics, Aarhus, 31.5.2007 - 2.6.2007.
 • "Writerly Gaming: Political Gaming", konferencen The Aesthetic Interface, Aarhus, 9.5.2007 - 12.5.2007.
 • "Computerspillets meget tidlige historie, Computerspil, digital æstetik & kultur, visuel kultur", Europahøskolen, Rønde, DK, 29.3.2007.

2006

 • "Art/Net/Work" (med Hanne Lindstrøm), mini-konferencen Art/Net/Work, Aarhus, 25.10.2006 - 25.10.2006.
 • Shulgin, A., Goriunova, O. "Pengenes, magtens og berømmelsens censur" (oversættelse), i KP 60, Kunstnernes Påskeudstilling, Århus, 2006, s. 55-63.
 • "Serious Simulations (for fun)", mini-konferencen Serious Simulations (for fun), Aarhus, 29.11.2006 - 29.11.2006.
 • "Der er nok at tage fat på for computerspilsforskerne", it-vest NYT, nr. 24, 2006 ( http://www.it-vest.dk/itvnyt/nr24/cua.htm )
 • "Serious Games", gæsteredaktør på Digital Experience, 2006 ( http:// www.digitalexperience.dk/?author=5 )

2005

 • "Er computerspil andet end spild af tid?", magasinet Humaniora, nr. 1, 2005, s. 20-23.

Tidligere

 • Computere og humanister, Videnskabshistorie, humaniora, datalogi, Daimi, Aarhus Universitet, 17.2.2004.
 • From Window to Augmentation, Nordic Association of Aesthetics, The Borderlines of Aesthetics, Aarhus, DK, 22.5.2003.
 • From Windows to Augmentation, Digital æstetik, digital kultur, space, FMKJ, Digital Aesthetics, 29.4.2003.
 • Xbox kulturelle indhold, Computerspil, Microsoft/Danmarks Tekniske Universitet/Aarhus Universitet, Kgs Lyngby, DK, 23.4.2003.
 • Xbox kulturelle indhold, Aarhus, DK, 22.4.2003.
 • Computer Games in Physical Space: LEGO Spybotic, Computer games, augmented space, LEGO, robotics, LEGO, 2.4.2003.

Lars Kiel Bertelsen

2007

 • Samlingen af Anonymt Fotografisk Materiale, Det National Fotomuseum, Spor af fotografiets fortællinger, København, DK, 29.3.2007.

2006

 • Transparensmetaforik og 'nye medier', oplæg ved konferensen Videnssamfundet - som begreb og fænomen, Aarhus Universitet, 5. maj 2006.

2005

 • Foredrag : Vindue, Spejl, Skærm ­ Transparensmetaforer i 'nye medier' Suppleringsuddannelsen i Visuel Kultur, AU, 11. okt. 2005

Morten Breinbjerg

2007

 • Musik som aflytter lytteren, TEKNE - netværk for digital kunst og oplevelser, Århus, 14.11.2007.

2006

 • Designing an Acousmatic Music Environment, Center for designforskning, Æstetik & Interaktion, 17.11.2006.
 • An Acousmatic Music Environment, Tulane University & International Computer Music Association, Multidimensionality, The International Computer Music Conference, New Orleans, US, 10.11.2006.
 • Interaktiv og adaptiv musik i computerspil, IO-Interactive, Det Wayne Siegel, Det Jyske Musikkonservatorium og Morten Breinbjerg uddannelsen i Audiodesign AU, København, 18.6.2006.
 • System Event Sounds, Matthew Fuller, Software Studies Workshop, Rotterdam, NL, 25.2.2006.

2005

Lone Koefoed Hansen

2007

 • Drømmer computere om analoge pulsslag?, Institut for Æstetiske Fag, Æstetisk Seminar, Århus, DK, 26.4.2007.

2006

 • Den digital mode - en intim affære ?, Forskerskolen Klik, Kroppen hinsides posthumanismen, København, DK, 23.5.2006.
 • Frihed og teknologi, Frirummet, Århus Hovedbibliotek, Århus, DK, 22.5.2006.
 • Anvendelse af sensorer til interaktion i praksis, 3D-oplevelsesnet, Århus, DK, 4.4.2006.

2005

 • Interface eller interlace, Center for Digital Æstetik-forskning, D-dag - Interfacekulturens Æstetik, Århus, DK, 21.4.2005.
 • 7.-11. marts: ph.d.-kursus Analyse og fortolkning i kunst- og kulturvidenskaberne, Sandbjerg
 • 14. april: Ph.d.-kursus Anvendt retorik og formidling, Center for undervisningsudvikling, AU
 • 26.-27. maj: Workshop Digital Ground: pervasive computing and design, Datalogi/Århus Arkitektskole
 • 4.-12. juni: Ph.d.-kursus ICT and the Humanities: Exploring Digital Artifacts, Södertörn Högskola, Stockholm
 • 31. juli - 6. august: konference, Siggraph 2005. Los Angeles, USA
 • 20. august: workshop, Aesthetics as Critical Computing, University of Aarhus
 • 22. - 24. august: konference, Critical Computing: Between Sense and Sensibility, University of Aarhus
 • 12. november - 18. december: Forskningsophold ved School of Interactive Arts and Technology, SimonFraserUniversity, Vancouver, Canada

2004

Henrik Kaare Nielsen

2007

 • Kulturtheoretische Überlegungen zur Aktualität des autobiographischen Schreibens, Forskningsprojektet "Autobiographisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Autobiographisches Schreiben grenzüberschreitend - innerhalb und ausserhalb der deutschsprachigen Gebiete, Roskilde, DK, 10.10.2007.
 • Aesthetics and Politics, Nordic Association for Aesthetics, The Limits of Aesthetics, Århus, DK, 1.6.2007.
 • Tresseroprørets baggrundsfaktorer og politiseringsdynamikker, Forskningsprojekt om kritik og utopi i 1960'ernes og 70'ernes Danmark, Ungdomsoprør og venstreradikalisme: årsager - forløb - betydning, Roskilde, DK, 15.5.2007.
 • The Interface and the Public Sphere, Forskningsprojektet Interfacekulturens æstetik, The Aesthetic Interface, Århus, DK, 10.5.2007.
 • Æstetik og kulturpolitisk kvalitetsvurdering, Æstetik og kulturpolitisk kvalitetsvurdering, Peter Duelund, Moderne Kultur, Hovedstrømninger i europæisk kulturpolitik, København, DK, 30.3.2007.
 • Kvalitetsforståelser og deres perspektiver, Status over børnelitteraturen, Center for Børnelitteratur, Status over børnelitteraturen, København, DK, 27.1.2007.

2006

 • The Ambivalences of Civil Society, CINEFOGO Network of Excellence, The Role and Organisation of Civil Society, Roskilde, DK, 20.11.2006.
 • Dannelse i et kritisk-teoretisk perspektiv, Danmarks Pædagogiske Universitet, Dannelsesperspektiver, København, DK, 14.11.2006.
 • Æstetisering og grænseproblematik, Forskergruppen bag projektet v/ lektor Anne Jerslev, Kbh., DK, 7.6.2006.
 • Samtidsdiagnose i kritisk-teoretisk belysning, Danmarks Pædagogiske Universitet, Socialanalytik og samtidsdiagnostik, Kbh., DK, 1.6.2006.
 • Kulturmødets teori og praksis, Forening for kulturmøde, Århus, DK, 6.5.2006.

2005

 • Moderne fællesskabsdannelser, 'rum46's projekt "Neotribes", 25. okt.
 • Deltog i "Civil Society and New Forms of Governance in Europe", sociologkonference på Roskilde Universitetscenter, 17.-19.10.

 • Kulturpolitik og kulturformidling for forsknings- og formidlingsmedarbejderne på Statens Museum for Kunst, 14. sept.
 • Keynote speaker på den kulturpolitiske forskerkonference "Exploring Critical and Instrumental Approaches to Cultural Policy Research" på University of Warwick, februar 2005. Forelæsningens titel: "The Technocratisation of the Field of Cultural Policy and the Role of Critical Research".
 • Oplæg på Netværk for kulturforskning og kulturanalyses 4. konference i Middelfart, juni 2005. Titel på oplæg: "Smagskulturer, kvalitet og dannelse".

  2004

 • Forelæsning om "Identitet og modernitet" i regi af ph.d.-kursus på RUC:"Moderniseringens to ansigter". Oktober 2004.

Søren Pold

2007

 • Interface Perception, Interface aesthetics, Interfacekulturens Æstetik, The Aesthetic Interface, Århus, DK, 9.5.2007.
 • Interfaceudviklinger, Æstetiske udviklinger inden for interfacet, Netværket Digital Art and Culture in the Age of Pervasive Computing, Seminar 1: Pervasiveness, København, DK, 15.1.2007.

2006

 • Kunsten der ikke ville hænge stille, Organisationen af Danske Museer, I sansernes vold - alternativ til "The White Cube", Årslev/Århus, DK, 30.11.2006.
 • Kunsten der ikke vil hænge stille, Tekne - Netværk for digital kunst og oplevelser, Upgrade, Århus, DK, 14.11.2006.
 • Buttons & Preference s, Piet Zwartz Institute, Software Studies, Rotterdam, NL, 25.2.2006.

2005

 • Literature Between Media – From Page to Interface, Intermedialitet, ph.d. kursus, Georg Brandes skolen, Kbh., december
 • Kunstens interface, Odense, DK, 3.11.2005.
 • Vilde tekster, Litteraturhistorie, AU, oktober
 • From Page to Interface, EPoetry 2005, september, London
 • Panorama, CAVI, AU, september
 • The Critical Interface, Critical Computing: between Sense and Sensibility, Aarhus, August
 • Ledte workshoppen "Aesthetics as Critical Computing - A Workshop on the Role of Aesthetics within the field of Information Technology", på Critical Computing, Aarhus, August
 • Præsentation af Interfacekulturens Æstetik, Forskningens Døgn
 • Litteratur og (nye) medier, Store værker, Nordisk ( pdf )
 • Litteratur og medier, BA-projekt, Litteraturhistorie ( pdf & html )

2004

 

Bodil Marie Stavning Thomsen:

2007

 • The Haptic Interface, Digitale billeders mediearkæologi., Forskningsprojektet Interfacekulturens Æstetik. Søren Pold, Jacob Wamberg, Henrik Kaare Nielsen og Bodil Marie Stavning Thomsen, The Aesthetic Interface, Århus, DK, 9.5.2007.

2006

 • Lars von Trier’s Movies in a Global Perspective. Oplægsholder. Forskerhuset, Institut for Æstetiske Fag, AU, 29. Nov 2006. (Foredrag og mundtlige bidrag)
 • Medlem, Museumsrådet for Film (fra 01. Sept. 2005). (Medlemskab af nationalt/internationalt udvalg, råd, nævn )
 • ”New Realism in Contemporary Art and Media”. Oplægsholder. Transcultural Aesthetics. Contemporary Literature and Media Culture, Trondheim, Norge, 03. Nov 2006. (Foredrag og mundtlige bidrag).
 • Terror og den globale æstetik: Øjet som følesans i nye medier - med baggrund i billederne fra Abu Ghraib 2004.. Oplægsholder. Richard Mortensen Stuen, 02. Jun 2006. (Foredrag og mundtlige bidrag).

2005

 • 21. marts, 3:00 PM: »A close reading of Lars von Trier’s Breaking the Waves (1996) and Carl Th. Dreyer’s Jeanne d’Arc (1928) with special attention paid to the haptic- and the pathos-effect of the close-ups«.
 • 21. marts, 7:00 PM: »A study of Lars von Trier’s films from the 1990’s in the context of New Nordic Realism that recalls the methods of blending fiction and reality as done in Avant-garde films from the 1960’s«. Arr. Marina Allemano, co-sponsored by the Canadian Institute for Nordic Studies and English and Film Studies. University of Alberta, Edmondton, Canada.
 • 15. april:» New Realism in Scandinavian Film in Response to New Digital Media and 3-D Spatiality«. The Simpson Center for the Humanities. University of Washington, Seattle, Washington, USA.
 • 7. maj: »Expressionism and Reality-Effects in Carl Th. Dreyer's Jeanne d'Arc and Lars von Trier's Breaking the Waves, The Idiots, Dancer in the Dark and Dogville«. SASS-Conference. 95th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study. May 5-7, 2005. Portland State University, Portland. Oregon, USA.
 • 19. maj: »Dogma-95 and Lars von Trier«. Course: Introduction to Scandinavian Culture ved Andrew Nestingen, Scandinavian Studies, University of Washington, Seattle, Washington, USA.
 • 23. maj: »The Haptic Images in Breaking the Waves ­ a Critique of the Body/Mind Split in Philosophy«. Course: Sexuality in Scandinavia: Myth and Reality ved Ia Dübois, Scandinavian Studies, University of Washington, Seattle, Washington. USA.
 • 27. maj: »Lars von Trier's Films and The New Scandinavian Realism«. Department of Foreign Languages and Literature. Portland State University, Portland, Oregon, USA
 • 10. juni: »Dogma-95. Thomas Vinterberg’s Festen and new media realism in the 1990’s«. Film Club at The Art School, University of Washington, Seattle.
 • 22. september: »Unges brug af nye medier«; Arr. Samsø Foredragsforening.
 • 4. oktober: »Bevægelses- og tids-billedet i Deleuzes filmtaxonomi«. Foredragsrække ved Afdeling for Kunsthistorie, Æstetiske Fag, AU. Arr. Kristian Handberg.
 • 28. oktober: »Mille Plateaux: Kapitel 10. Intensblivelse, dyreblivelse, uopfatteligblivelse «. Seminar ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne I København. Arr. Ann Lislegaard, Henrik B. Andersen og Jesper Christensen.
 • 4. november: »Deleuze’s concept of the virtual in visual examples of today’s artworld, reflecting tele-presence and spatial multiplicity«.

2004

 • Konferencepaper: "Jeanne D’Arcs transmigration. Om det haptiske og det optiske i hhv. Dreyers stumfilm og Luc Bessons digitale filmsekvenser." Middelaldersymposium: Middelalderen i vores tid. Arr. Center for Vikingetids- og Middelalderstudier. Fredag d. 5. nov. 2004, Fysiologisk Auditorium A, AU.
 • Konferencedeltagelse: The Still Image. Canterbury, England.

Jacob Wamberg

2007

 • Does Advanced Aesthetics Have to Be Subversive?, Nordisk Selskab for Æstetik, The Limits of Aesthetics, Århus, DK, 3.6.2007.
 • Strukturer er fra Mars, begivenheder er fra Venus, Ole Fogh Kirkeby, Henrik Oxvig og Steen Nepper Larsen, Transformationer - forskelle, ligheder og grænsedragninger mellem filosofi, videnskab og kunst, København, DK, 23.5.2007.
 • Interface/Interlace, Or Is Telepresence Teleological?, Interfacekulturens æstetik, The Aesthetic Interface, Århus, DK, 9.5.2007.
 • Landskabsbilleder som optik for kulturel evolution, Det Lærde Selskab, 27.2.2007.
 • Kunstens autodafé - mellem virtualitet og realitet, ARoS on Fire, ARoS, 24.1.2007.
 • Interface eller interlace?, Forskernetværket Nutidens digitale kunst og kultur - Pervasive Computing, 15.1.2007.

2006

 • Landskabet som verdensbillede, Idehistorisk Forening, 30.11.2006.
 • Forgængelighed i kunsten, 22.11.2006.
 • Landskabet som verdensbillede, 9.11.2006.
 • Renæssancens landskabsmaleri, Center for Middelalderstudier, Syddansk Universitet, 1500-tallets danske renæssance i europæisk belysning, Odense, DK, 9.11.2006.
 • Naturopfattelse i maleriet, 23.10.2006.
 • The Renaissance - Modernity's Origin or First Resistance?, Hugo Johannsen og Birgitte Bøggild Johannsen, Reframing the Danish Renaissance: Problems and Prospects in a European Perspective, København, DK, 1.10.2006.
 • Landskabet som verdensbillede, 13.9.2006.
 • Landskabet som verdensbillede, 27.7.2006.
 • Betragtninger om landskabsmaleri, James Elkins, Landscape Theory, Ballyvaughan, IE, 17.6.2006.
 • Light in Painting - an overview, II, 6.6.2006.
 • Light in Painting - an overview, I, 30.5.2006.
 • Billedrum og selvbevidsthed, Aarhus Universitet, Forskningens døgn, 5.5.2006.
 • Renæssancen - modernitetens oprindelse eller første modstand?, Center for Vikingetids- og Middelalderstudier, Aarhus Universitet, Renæssancer i vikingetid og middelalder, Århus, 21.4.2006.
 • Oplæg, Århus Kunstbygning, Thorsten Sadowsky, Århus Kunstbygning, 15.3.2006.
 • Landskabet som verdensbillede, 13.3.2006.
 • Mod et postmoderne natursyn, Kunstakademiets Arkitektskole, 18.1.2006.

2005

 • Foredrag på konferencen 'Bodies - Arts - Crossroads. The Body and Intermediality' i Växsjö 29. oktober 2005: 'Toward a Split Physiology? On Stelarc's Performances'
 • Foredrag på konferencen 'Digital Arts and Culture 2005' på IT-Universitetet i København 3. december 2005: 'Interface or Interlace? Or how Art is Mediated in Augmented Reality' (forfattet med Lone Koefoed Hansen)
 • Foredrag på College Art Association Conference i Atlanta, d. 18/2- 2005: Toward a Split Physiology? On Stelarc's Performances ( Abstract )

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.02.2010