Publications
DU ER HER: Forskningsprojektet » Publikationer

Publikationer

Publikationer udgivet af forskningsprojektet og/eller Center for Digital Æstetik-forskning

Interface

Digital kunst & kultur

Red.: Lone Koefoed Hansen & Søren Pold

192 s., ill., 248,- kr 
Aarhus Universitetsforlag: Aarhus 2007

Passepartout 27

Interfacekulturens Æstetik

Temanummer af tidsskriftet lavet i samarbejde mellem Passepartout redaktionen og forskningsprojektet

Redigeret af Lars Kiel Bertelsen, Lone Koefoed Hansen, Signe Meisner Christensen og Pernille Leth-Espensen

Read_Me
Software Art & Cultures
Olga Goriunova & Alexei Shulgin (eds.), Digital Aesthetics Research Centre, Aarhus, 2004,
397 pp. 248,- kr.
Available through Aarhus University Press

D-Day
7 foredrag fra konferencen: “Æstetik og Digitalisering: Tradition eller Revolution?”
Red. Lars Kiel Bertelsen & Søren Pold
© 2001 forfatterne.
D-dag bogen kan du hente her (1.7 Mb)... 

Skriftserie
Center for Digital Æstetik-forskning udgiver løbende en skriftserie om digital æstetik. Skriftserien kan downloades eller rekvireres i print gratis så længe lager haves på sekretariatet for Informations- og Medievidenskab, Helsingforsgade 14, 8200 Århus N eller ved at kontakte Center for Digital Æstetik-forskning per e-mail ( info@digital-aestetik.dk ).

Nr 1 – 2004 Kim Cascone
Laptop Music – counterfeiting aura in the age of infinite reproduction
>> Læs mere (168 Kb)... 

Nr 2 – 2004
Pia Wirnfeldt
Netkunsten og sidemetaforen - transparensforestillinger og kritiske kunstneriske
potentialer
>> Læs mere (178 Kb)...

Nr 3 – 2004
Anne Sophie Warberg Løssing
Internettet som udstillingsramme
>> Læs mere (2.13 Mb)...

Nr 4 - 2005
Søren Pold
Genrer i digital kunst
>> Læs mere (4 Mb)...

Nr 5 - 2005
Morten Breinbjerg
Emergens - om tilsynekomstens æstetik
>> Læs mere (400 Kb)...

Nr 6 - 2005
Falk Heinrich
Kunst som transiente kommunikationssystemer
>> Læs mere (286 Kb)...

Nr 7 - 2005
Lone Kofoed Hansen & Jacob Wamberg
Interface eller interlace?
>> Læs mere (7mb)...

Nr 8 - 2005
Lars Kiel Bertelsen
Vindue, spejl, skærm - Transparenslogik i "nye medier"
>> Læse mere (1mb)...

Nr 9 - 2005
Henrik Kaare Nielsen & Søren Pold
Kulturkamp.com - Mellem åbne værker og intellektuel ejendomsret
>> Læs mere (500kb)...

Nr 10 - 2005
Bodil Marie Thomsen
Real-time interface - Om tidslig simultanitet, rumlig transmission og haptiske billeder
>> Læs mere (260kb)...

Nr 11 - 2006
Morten Breinbjerg
Musikken interfaces
>> Læs mere (1mb)

Nr 12 - 2006
Henrik Kaare Nielsen
Internettet og den demokratiske offentlighed
>> Læs mere  (296kb)...

Nr 13 - 2006
Matthew Fuller
Softness: interrogability; general intellect; art methodologies in software
>> Læs mere (381kb)...

Nr 14 - 2006
Kjetil Sandvik
In and out of character
>> Læs mere (456kb)

Nr 15 - 2007
Henrik Kaare Nielsen
Interfacekultur og æstetisk erfaringsdannelse
>> Læs mere (1600 kb)

Indviduelle publikationer med relation til forskningsprojektet

Christian Ulrik Andersen

 • "Kode-performance og kode-æstetisering", Passepartout , nr. 27, 2007, s. 10-23.
 • "Interfacet som våben, værktøj og legetøj - SAGE, NLS, Spacewar! og 60'ernes digitale kultur" , Interface - Digital kunst & kultur, (Lone Koefoed Hansen & Søren Pold (red.)), Aarhus Universitetsforlag: Aarhus 2007, 21-42 
 • "Mellem illusion og virkelighed - Metal Gear Solid 2 som særegen æstetisk form", i Spillets verden , 1. udg., Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, København, 2005, s. 11-28.
 • Det æstetiske interface , ph.h.-afhandling, Aarhus universitet, 2004, under udgivelse.
 • "Software Art and Cultures - People Doing Strange Things With Software", i Read_me Software Art and Cultures , 1 udg., Read_me Festival, Aarhus : Digital Aesthetics Research Centre, University of Aarhus, 2004, s. 11-15.
 • "Fra Windows til sanserum", Passage , nr. 48, 2003, s. 55-67.

Lars Kiel Bertelsen

 • Passepartout - skrifter for kunsthistorie, nr. 14, 2007. Tema: Interfacekulturens æstetik, red Lars Kiel Bertelsen, Lone Koefoed Hansen, Signe Meisner Christensen og Pernille Leth-Espensen.
 • Fra Kunsthistorie til Visuel Kultur, Afdeling for Kunsthistorie, Århus Universitet, 2007
 • "Vindue, Spejl, Skærm - Transparensmetaforik i 'nye medier', Interface - Digital kunst & kultur, Lone Koefoed Hansen & Søren Pold (red.), Aarhus Universitetsforlag: Aarhus 2007, 21-42 
 • “Det data-logiske fotografi og kunstneren som funktionær” in: William Louis Sørensen: Data . København: Forlaget Politisk revy, 2006. ISBN 87 7378 278 5. pp.340-345.
 • Fotografiets permanente repræsentationelle krise in Yvette Brackman & Marie Rømer Westh (red.): Digitale forbindelser , Kbh: Det Kongelige Danske Kunstakademi, 2006, 71-93
 • "Billeder fra det fjerne – Et essay om forbindelsen mellem fotografi, litteratur og turisme i begyndelsen af 1800-tallet", in Mette Perregaard: Solbilleder – En fotografisk rejse fra Rom til Konstantinopel , Tidsskriftet Sfinx, Århus 2005, pp.174-179. ISBN 8-78-963234-6.
 • Vindue, spejl, skærm - Transparenslogik i "nye medier" in Skrifter fra Center for Digital Æstetik-forskning , nr. 8, 2005
 • Fotografiets grå mytologi . Politisk revy / Rævens sorte bibliotek, Kbh. 2000. ISBN 87-7378-204-1. 270 s., ill.
 • D-Day på Kasernen - 7 foredrag fra konferencen "Æstetik og Digitalisering: Tradition eller Revolution? . Red. Lars Kiel Bertelsen & Søren Pold. Udgivet af de æstetiske fag på Aarhus Universitet, 2001. 88 s., ill. ISBN 87-988440-0-8.
 • “Om at lege med medier”, in: Lars Henningsen (red.): Still – Omkring kameraet , Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, nr. 45, 2002, pp. 10-13.
 • “Interfacerealisme. Fra Balzacs Belle noiseuse til kodens visuelle støj hos Mark Napier” (sammen med Søren Pold), in: Karin Petersen & Mette Sandbye (red.): Virkelighed, virkelighed! Avantgardens realisme, Tiderne skifter, København 2003, pp. 41-70. ISBN 87-7973-026-4.
 • “Hvad viser skærmen? Interfacet mellem referentiel og medial transparens” (sammen med Søren Pold), in: Hans Jørgen Frederiksen & Anne-Louise Sommer (red.): Kunsthistoriske kontakter – Tværfaglige dialoger, Aarhus Universitetsforlag, 2003, pp. 97-114. ISBN 87-7288-9543.
 • “Interface-ikonoklasme” in Mikkel Bolt & Jacob Wamberg (red.): Ikonoklasme , Afd. f. Kunsthistorie 2004. ISBN 97-988217-6-8
 • “The Claude glass: a modern metaphor between word and image”, Word & Image, vol. 20, no. 3, July-September 2004, pp. 182-190.
 • “Fotografiets forsvinden? – Digitaliseringens tidsalder”, in Mette Sandbye (red.): Dansk Fotografihistorie , Kbh. 2004, pp. 424-437. ISBN 87-00-39586-2.

Morten Breinbjerg

 • "Instrumentness for Creativity - Mediation, Materiality & Metonymy", (m. Pold, S & Bertelsen, O.W.) i Proceedings of 6th Creativity & Cognition Conference , ACM Press
 • "Musikkens Interface", Interface - Digital kunst & kultur , Lone Koefoed Hansen & Søren Pold (red.), Aarhus Universitetsforlag: Aarhus 2007, s. 137-170
 •  "Sound in digital media: Symbol or phenomena" , in Skrifter fra Center for Internetforskning , nr. 10, 2007
 • "An Acousmatic Composition Environment", (m. Caprani, O., Lunding, R.) i 6 th international conference on New Interfaces for Musical Expression , Frankrig, s. 334-337.
 • "An Acousmatic Music Environment", (m. Caprani, O., Lunding, R.) i ICMC 06 - International Computer Music Conference , International Computer Music Association, USA, 2006, s. 580-584.
 • "Emergens - om tilsynekomstens æstetik " , in Skrifter fra Center for Digital Æstetik-forskning , nr. 5, 2005
 • The Aesthetic Experience of Sound - Staging of Auditory Spaces in 3D Computer Games, Morten Breinbjerg, Aesthetics of Play, Bergen 13 -14 October, 2005, On-line Proceedings, http://www.aestheticsofplay.org/ breinbjerg.php
 • "At lytte til verden - mellem hermeneutik og erotik" , in Autograf - tidsskrift for ny musik, Aarhus Unge Tonekunstnere. 2003.
 • "The Sound Box: an Acousmatic Approach to Sound Composition". MAXIS (II) 2003, International Festival / Symposium of Sound and Experimental Music , 10th - 13th April 2003, University of Leeds, West Yorkshire,UK.
 • "Touch the Sound - the concept of the "object Sonore" as a design metaphor" . Morten Breinbjerg, Ole Caprani, Rasmus Lunding. Proceedings of the International Workshop of " Interaction Design and Children , Eindhoven 28-29 August 2002.
 • "Lydens æstetik - kroppens musik" in D-Day på Kasernen - 7 foredrag fra konferencen Æstetik og Digitalisering: Tradition eller Revolution? , Lars Kiel Bertelsen og Søren Pold (red.), Aarhus, 2001

Lone Koefoed Hansen

 • "Embodied Imagination",(s.m. Kozel, S.) Digital Creativity , vol. 18 nr. 4, 2007
 • "Interface eller interlace?" (s.m. Jacob Wamberg) in Interface - Digital kunst & kultur , Lone Koefoed Hansen & Søren Pold (red.), Aarhus Universitetsforlag: Aarhus 2007, s. 81-108
 • "Interfacekulturens Æstetik", Passepartout. Skrifter for Kunsthistorie , vol. 14 nr. 27, s. 3-9., 2007
 • " S taging Perception", M3 - Man, Medium, Machine , vol. 1 nr. 1, s. 144-155, 2006
 • "Interface eller interlace?" (s.m. Jacob Wamberg) in Skrifter fra Center for Digital Æstetik-forskning , nr. 7, 2005
 • Contemplative interaction: alternating between immersion and reflection. In Proceedings of the 4th Decennial Conference on Critical Computing: between Sense and Sensibility (Aarhus, Denmark, August 20 - 24, 2005). O. W. Bertelsen, N. O. Bouvin, P. G. Krogh, and M. Kyng, Eds. CC '05. ACM Press, New York, NY, 125-128.  
 • Dalsgaard, P., Eriksson, E., and Hansen, L. K. Rethinking information handling: designing for information offload. In Proceedings of the 4th Decennial Conference on Critical Computing: between Sense and Sensibility (Aarhus, Denmark, August 20 - 24, 2005). O. W. Bertelsen, N. O. Bouvin, P. G. Krogh, and M. Kyng, Eds. CC '05. ACM Press, New York, NY, 161-164.

Henrik Kaare Nielsen

 • "Marked og offentlighed på Internettet", (s.m. Finnemann, N.O.) Turbulens.net , nr. 9, 2007
 • Konsument eller samfundsborger?, Klim, Århus, 2007, 242 s.
 • Kulturkamp.com - mellem åbne værker og intellektuel ejendomsret (s.m. Søren Pold), Interface - Digital kunst & kultur , Lone Koefoed Hansen & Søren Pold (red.), Aarhus Universitetsforlag: Aarhus 2007, s. 171-204
 • Interfacekultur og æstetisk erfaringsdannelse : Skrifter fra Center for Digital Æstetik-forskning 15, 2007
 • Internettet og den demokratiske offentlighed. Aarhus Universitet : Skrifter fra Center for Digital Æstetik-forskning 12, 2006
 • Youth and the Antinuclear Power Movement in Denmark and West Germany, I: Between Marx and Coca-Cola : Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980. New York, Oxford : Berghahn Books, 2006. s. 203-223.
 • Smagskulturer, kvalitet og dannelse. I: Smagskulturer og formidlingsformer. Århus : Klim, 2006. s. 14-31.
 • Kultur, identitet og anerkendelse. I: Kulturlighed : Temaer om kulturel identitet og anerkendelse. Århus : Forlaget Philosophia, 2006. s. 123-142.
 • Det æstetiskes totalisering? I: Det æstetiskes aktualitet. København : Multivers Academic, 2006. s. 142-156.
 • Den tidlige kritiske teori: Magten, naturen og drifterne. I: Magtens tænkere: Politisk teori fra Machiavelli til Honneth. Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2006. s. 275-292.
 • Totalizing Aesthetics? : Aesthetic Theory and the Aestheticization of Everyday Life. I: The Nordic Journal of Aesthetics. 2006 ; nr. 32, s. 60-75.
 • The Technocratisation of the Field of Cultural Policy and the Role of Critical Research. I: The Nordic Journal of Cultural Policy. 2006 ; nr. 1, s. 137-154.
 • Internettet og den demokratiske offentlighed. I: Turbulens.net. 2006 ; nr. 9, s. 14.
 • Kritik som deltagelse / Nielsen, Henrik Kaare (red.) ; Horn, Finn (red.). Århus : Klim, 2006. 243 s.
 • Kulturkamp.com - Mellem åbne værker og intellektuel ejendomsret (s.m. Søren Pold) in Skrifter fra Center for Digital Æstetik-forskning , nr. 9, 2005
 • "Kunstens samfundsmæssige potentiale" in Bente Schindel (red.): Kunst af lyst, Kbh. 2005
 • "Kultur- og samfundskritikkens aktualitet" in GRUS nr. 74, 2005
 • "Skal dét nu være kunst?" in Niels Lehmann m.fl.: Kulturliv i Århus, Århus 2005
 • Æstetik, kultur og politik, Århus 1996
 • Kritisk teori og samtidsanalyse, Århus 2001
 • “Modernisering og politisering – om Ulrich Beck og subpolitikken”, in Kurt Aagaard Nielsen m.fl.: Risiko, politik og miljø i det moderne samfund , Frederiksberg 1999
 • “Civil Society and Social Solidarity”, in A.C.T.S nr. 17, Århus 2003
 • “Hvad er offentlighed?”, in Øjeblikket , 9. årg. nr. 39/40, Kbh. 1999
 • “Critical Public Agent or Hired Hand? Perspectives for Research on Cultural Policy”, in The International Journal of Cultural Policy , Vol. 5, No.2, 1999
 • “Kvalitetsvurdering og kulturpolitik”, in Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift nr. 2, 2000
 • “Dansk politisk kultur og internationaliseringens realiteter”, in Dansk Sociologi nr. 2, 11. årg., Kbh. 2000
 • “Identitet og politik i globaliseringens tidsalder”, in GRUS nr. 63,           Aalborg 2001
 • “Globalisering, læring og demokratisk dannelse”, in Lotte Rahbek Schou (red.): Demokrati og livslang læring , Kbh. 2001.
 • “Fortælling, identitet og dannelse”, in Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 1, 2001
 • “Digitaliseringen og kulturen”, in Lars Kiel Bertelsen/Søren Pold (red.): D-Day på Kasernen - 7 foredrag fra konferencen Æstetik og Digitalisering: Tradition eller Revolution? , Århus 2001
 • “Refleksivitet, æstetisk praksis og leg”, in Lars Henningsen (red.): Still omkring kameraet. Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur nr. 45, 2002
 • “Kritisk teori og diskursen om ‘livslang læring’”, in Kirsten Weber (red.): Læring på livstid , Roskilde 2002
 • “Cultural Policy and Evaluation of Quality”, in The International Journal of Cultural Policy , Vol. 9, No. 3, 2003
 • “De nye medier, kulturen og demokratiet”, in GRUS nr. 66, 2002
 • “Universitet til tiden?”, in Finn Horn & Henrik Kaare Nielsen: Universitet til tiden? , Århus 2003.
 • “Modernitet, fællesskab og solidaritet”, in KvaN nr. 63. 2002
 • “Kunst og samfund”, in Simon L. Jørgensen m.fl. (red.): Fra verden til navlen. Kunsten i funktion , Århus 2003
 • Anmeldelse af Erik Oddvar Eriksen & Jarle Weigård:    Kommunikativt demokrati. Jürgen Habermas’ teori om politik og samfund , Kbh. 2003, in Politica nr. 3, 2003
 • “Kunsten og den demokratiske offentlighed”, in rum46 (red.): Takkekortet/The Written Acknowledgement , Århus 2003. Engelsk version på www.rum46.dk
 • “Om reduktionistiske monologer og mulige dialoger i det vindenskabelige felt”, in GRUS nr. 72, 2004
 • Anmeldelse af Axel Honneth: Behovet for anerkendelse, Kbh. 2003 in Politica nr. 2, 2004
 • “Den teknokratiske totalitarisme og universiteterne” in Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 3, 2004
 • “Kunst og kontekst” in Mutant nr. 1, 2002
 • “Globaliseringen, kulturen og kunsten” in Passepartout nr. 20, 10.årg., 2002

Søren Pold

 • Literature from Page to Interface : The Treatments of Text in Christophe Bruno's Iterature I: Electronic Book Review. 2007 ; 10-11-2007. s. upagineret, http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/textualized
 • "Billedets teknologier", i Andersen, T.R., Rasmussen, J. (red.) Øjne på stilke , Galleri Image, Aarhus, 2007, s. 118-147.
 • "Image Technologies", i Andersen, T.R., Rasmussen, J. (red.) Open Shutter , Galleri Image, Aarhus, 2007, s. 118-147.
 • "Instrumentness for Creativity - Mediation, Materiality & Metonymy" (s.m. M. Breinbjerg & O.W. Bertelsen), i Proceedings of 6th Creativity & Cognition Conference , ACM Press, 2007
 • "Introduktion", (s.m.) Hansen, L.K. Interface , Aarhus Universitetsforlag, Århus, 2007 s. 7-20.
 • Kulturkamp.com - mellem åbne værker og intellektuel ejendomsret (s.m. Henrik Kaare Nielsen), Interface - Digital kunst & kultur , Lone Koefoed Hansen & Søren Pold (red.), Aarhus Universitetsforlag: Aarhus 2007, s. 171-204
 • "Museets interface", i Hansen, C., Hansen, J. (red.) Digital kulturformidling , Kulturarvsstyrelsen, København, s. 18-29.
 • "Nettets tekst", Passepartout , vol. 14. årg. nr. 27, s. 126-130.
 • "Writing the Scripted Spaces", IO Internet Magazine , vol. 3, s. 1-18.
 • " Kulturkamp.com - Mellem åbne værker og intellektuel ejendomsret " (s.m. Henrik Kaare Nielsen) in Skrifter fra Center for Digital Æstetik-forskning, nr. 9, 2005
 • "The critical interface". In Proceedings of the 4th Decennial Conference on Critical Computing: between Sense and Sensibility (Aarhus, Denmark, August 20 - 24, 2005). O. W. Bertelsen, N. O. Bouvin, P. G. Krogh, and M. Kyng, Eds. CC '05. ACM Press, New York, NY, 109-112. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1094562.1094576
 • "Interfacelitteratur" in En tradition af opbrud – avantgardernes tradition og politik , (Tania Ørum, Marianne Ping Huang, Charlotte Engberg (red.)), Forlaget Spring 2005
 • Ex Libris - Medierealistisk litteratur - Paris, Los Angeles & cyberspace (Syddansk Universitetsforlag, 2004., 394 sider + ill.)
 • "Interface Realisms: The Interface as Aesthetic Form ", in Postmodern Culture, Volume 15, Number 2, January 2005 (kræver abb.)
 • "Genrer i digital kunst", in Skrifter fra Center for Digital Æstetik-forskning , nr. 4, 2005
 • "Criticism as an Approach to Interface Aesthetics" (with Olav W. Bertelsen) in NordiCHI proceedings , ACM Press 2004, ACM Digital Library
 • "Hvad viser skærmen? - Interfacet mellem referentiel og medial transparens" (s.m. Lars Kiel Bertelsen) in Anne-Louise Sommer og Hans Jørgen Frederiksen (red.): Kunsthistoriske kontakter , Aarhus Universitetsforlag, 2003,, pp. 97-116
 • "Interfacerealisme - Fra Balzacs Belle noiseuse til kodens visuelle støj hos Mark Napier" (s.m. Lars Kiel Bertelsen) in Mette Sandbye & Karin Petersen. (red): Virkelighed, virkelighed! Avantgardens realisme , Tiderne skifter, Kbh. 2003, pp. 41-70
 • "Litteratur i nettet" in D-Day på Kasernen - 7 foredrag fra konferencen Æstetik og Digitalisering: Tradition eller Revolution? , Lars Kiel Bertelsen og Søren Pold (red.), Aarhus, 2001, pp. 9-19
 • "Computeren som skrivemaskine - en kybertekstuel poetik" in Cyberflux - Digital kunst og kommunikation , Anne Scott Sørensen og Bo Kampmann Walther (red.), Odense: Odense Universitetsforlag, 2001, pp. 21-48
 • "Writing With the Code - a Digital Poetics", Dichtung Digital, 7-2001, http://www.dichtung-digital.com/2001/07/15-Pold/ (subscription required) or here for a pre-print version (without password) (12 ns.)
 • "An Aesthetic Criticism of the Media: The Configuration of Art, Media and Politics in Walter Benjamin's Materialistic Aesthetics" in Parallax ,vol 5, no. 3, 1999, pp. 22-35

Bodil Marie Stavning Thomsen

 • " Real-time interface – om tidslig simultanitet, rumlig transmission og haptiske billeder ", Interface , Aarhus Universitetsforlag, Århus, 2007 s. 109-136
 • On the Transmigration of Images: Flesh, Spirit and Haptic Vision in Dreyer’s Jeanne d’Arc and von Trier’s Golden Heart Trilogy. I: Northern Constellations.. London UK : Norvik Press, 2006. s. 43-58
 • Bevægelses- og tidsbilledet i Gilles Deleuzes filmtaksonomi. In: + Deleuze. Filosofi, kunst og videnskab Århus Universitet : Afdeling for Kunsthistorie, Institut for Æstetiske Fag, Århus Universitet., s. 16-48
 • "Nye realismeformer og digitale medier" in Yvette Brackman & Marie Rømer Westh (red.): Digitale forbindelser , Kbh: Det Kongelige Danske Kunstakademi, 2006, 59-69
 • » Real-time interface. Om tidslig simultanitet, rumlig transmission og haptiske billeder.«; in Skriftserie. Center for Digital Æstetik-forskning nr. 10 – 2005.
 • »De remedierede rum og kroppe i Lars von Triers Dogville «; in Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier 4, 2005. Institut for Æstetiske Fag. AU: Århus.
 • »Om Balladen om Bianca og banalitetens betydning«; in Nordisk litteratur/Nordic Literature 2005. En årbog/A Yearbook. Nordisk litteratur- og bibliotekskomité (NORDBOK) ved Nordisk Ministerråd.
 • "The Performative Acts in Medea and Dogville, and the Sense of 'Realism' in New Media". Gade, Rune og Jerslev, Anne (eds.): Performative Realism. Interdisciplinary Studies in Art and Media. Museum Tusculanum Press: København 2005.
 • "Realism of the Senses – on Ethics, Space, and Event in Lars von Trier’s 1990s Trilogy", in Vesa Oittinen (ed.): Spinoza in Nordic Countries. Spinoza im Norden. Philosophical Studies from the University of Helsinki 5 . Department of Philosophy. University of Helsinki, Finland.

 

Jacob Wamberg

 • Kunsthistorie og/eller Visuel Kultur?, (red. med Lotte Philipsen) Afdeling for Kunsthistorie, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet, Århus, 2007
 • "Strøm på landskabet", i Mortensen, L. (red.) Johannes Hofmeister , Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring, 2007, s. 8-31
 • "Interface eller interlace?" (s.m. Lone Koefoed Hansen) in Interface - Digital kunst & kultur , Lone Koefoed Hansen & Søren Pold (red.), Aarhus Universitetsforlag: Aarhus 2007, s. 81-108
 • ”Supercollider: On possible routes through Keith Tyson’s image machine”, i Keith Tyson: Large Field Array , Humlebæk: Lousiana Museum of Modern Art, 2006, pp. 8-17
 • “Toward a Split Physiology? On Stelarc’s Performances”, i Journal of the New Media Caucus 1, No. 1, 2005. http://www.newmediacaucus.org/media-n/2005/v01/n01/panels/human_machine/Fall05_Wamberg.htm
 • Redaktion af og bidrag til: Art & Alchemy, København: Museum Tusculanum Press, 2006, 297 sider.
 • "Interface eller interlace?" (s.m. Lone Koefoed Hansen) in Skrifter fra Center for Digital Æstetik-forskning , nr. 7, 2005
 • Landskabet som verdensbillede. Naturafbildning og kulturel evolution i Vesten fra hulemalerierne til den tidlige modernitet, Århus: Passepartouts Særskriftserie, 2005, 920 sider.
 • ”Ikonet som dæmon. Bemærkninger om billedskepsis i nyere kunstteori”, i Mikkel Bolt Rasmussen og Jacob Wamberg (eds.), Ikonoklasme , Aarhus: Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Kunsthistorie, 2004, pp. 87-95.
 • ”Perspektiv”, i Johannes Møllehave, Marie Tetzlaff og Niels Birger Wamberg (eds.), Ord på samvittigheden , København: Politiken Bøger, 2004, pp. 193-96.
 • ”Byen som hyperbillede. Om Knowbotic Researchs IO_Dencies (1997f.)”, i Lars Kiel Bertelsen og Søren Pold (eds.), D-Day på Kasernen - 7 foredrag fra konferencen Æstetik og Digitalisering: Tradition eller Revolution? , Æstetiske fag på Aarhus Universitet i samarbejde med Multimedieuddannelsen, forskningsrådenes Center for Multimedier og Fællesæstetisk Forskergruppe, 2001, pp. 19-33.
 • ”Kroppen som posthuman skulptur. Om Stelarcs performances”, i Anders Troelsen (ed.), Synsvinkler på skulpturen. Antologi om skulpturanalyse , Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002, pp. 339-62.
 • ”Exit homo? On Dehumanization in New Images of the Body”, i Arken Bulletin 1, 2002, pp. 31-37.
 • ”Hvor kunsten vil hen. Plaidoyer for en (post)evolutionistisk historiografi”, i Periskop. Forum for kunsthistorisk debat 11, 2003, pp. 11-38.
 • ””You say goodbye and I say hello”: Virkeligheden mellem konstruktion og genkomst”, i Karin Petersen og Mette Sandbye (eds.), Virkelighed, virkelighed! Avantgardens realisme , København: Tiderne skifter, 2003, pp. 19-40.
 • ”Den overskydende drift. En dialog om biologi og kultur” (med Claus Emmeche), i Hans Jørgen Frederiksen og Anne-Louise Sommer (eds.), Kunsthistoriske kontakter – en tværfaglig dialog , Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003, pp. 53-73.
 • ”Apocalypse Now. Om telenærvær, cyborgs, medier og kunst”, i Passage.Tidsskrift for litteratur og kritik , 48, 2003, pp. 35-53.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.10.2012