Morten Breinbjerg
DU ER HER: Personer » Medarbejdere » Morten Breinbjerg

Morten Breinbjerg

Computeren som instrument og interface

Den aktuelle, digitale musik afspejler bedre end nogen anden kunstform betydningen af computeren som et kulturelt interface. Computerens fundamentale operationer ( copy, cut, paste, undo ) er tydelige i musikken, der til stadighed mixes og remixes i nye konstellationer. Computerens karakteristiske egenskaber viser sig i de musikalske strukturer og i det musikalske udtryk og sætter sig igennem som nye æstetiske udtryksformer. Herved udfordrer computeren musikkulturens grundforestillinger i og med at den udfordrer kulturens opfattelse af, hvad det vil sige at komponere og musicere, hvad et musikinstrument er, hvilke kompetencer det traditionelt forudsætter at spille og komponere musik, samt karakteren af det musikalske materiale. Det er forestillinger, der selv er forankret i tidligere medieteknologiers (interfaces) omformning af musikkulturen. F.eks. kan vi betragte stavnotationen og det klassiske instrumentarium som musikalske interfaces, der definerer grænserne for det gældende musikalske materiale (toner) og for de musikalske former. Som interface er partituret en visualisering af det musikalske tidsrum, der gør det muligt at tilrettelægge horisontale og vertikale strukturer, som det ikke tidligere, i en "pre-litterær" musikkultur, var muligt at operere med. Computeren skaber altså ikke blot rammerne for nye æstetiske praksiser og udtryksformer, men redefinerer også kulturens forståelse af hvad det vil sige at komponere og musicere. Den digitale kultur giver derfor anledning til, i historisk perspektiv, at nytænke forholdet mellem kunst og teknologi.

Delprojektet spørger, hvordan computeren, som et nyt musikinstrument og som interface, giver anledning til nye æstetiske praksiser og udtryksformer. Delprojektet vil derfor analysere og beskrive betydningen af computeren for den digitale musiks udtryksformer og for den digitale musiks opgør med musikkulturens grundforestillinger. I den analyse sætter delprojektet fokus på sammenhængen mellem computerens instrumentelle, datalogiske lag; dens egenskab af programmerbar og automatiserbar maskine, computerens interface og de musikalske praksis- og udtryksformer, som den giver anledning til.

Sideløbende vil projektet arbejde på at udvikle prototyper til nye musikalske interfaces med henblik på at eksperimentere med aktuelle designstrategier og designmetaforer. Denne del af projektet finder sted i forlængelse af mit fortløbende samarbejde med forskningsprojektet " Listen Kids! A Sound Lab for Children ", der er et forskningsprojekt under Datalogisk institut ved Århus Universitet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.02.2010