DU ER HER: Nyheder » Christian Ulrik Andersen: Det æstetiske interface

Christian Ulrik Andersen: Det æstetiske interface

 

PH.D.-GRADEN

OFFENTLIGT FORSVAR

 

Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden i Informations- og Medievidenskab forsvarer cand.mag. Christian Ulrik Andersen sin afhandling:

 

Det æstetiske interface

Computerspillet i en interfacekultur og interfacet i computerspillet

 

Tirsdag den 20. december 2005 kl. 13-16

i lokale 138, Adorno-bygningen

Helsingforsgade 8

 

Afhandlingen undersøger computerspillet historisk, teoretisk og analytisk i relation til en interfaceproblematik. Computerspil ses som et fremtrædende eksempel på det æstetiske interface – et interface baseret på sanseoplevelse i stedet for pragmatisk anvendelse. Afhandlingen falder i to indbyrdes forbundne dele – en kulturhistorisk, diakron undersøgelse af

computerspillet og en teoretisk, synkron analyse af det æstetiske interface i computerspillet.

            Med afsæt i bl.a. en overvejelse af forholdet mellem medie-teknologi og sansning – byggende på Walter Benjamin – og en analyse af computerspillet Spacewar fra 1962 argumenteres der i afhandlingens første del for computerspillets dannelsesperspektiv, og hvordan det som under-holdningsfænomen kan tillade brugeren ikke blot at vænne sig til, men også kritisk reflektere en kulturel forandring forårsaget af computeren.

            Afhandlingens anden del argumenterer for en ny opmærk-somhed for interfacets performative egenskaber. Gennem analyser af spilinterfacet og det pragmatiske interface i deres anvendelsessituation og inddragelse af bl.a. den franske lingvist Émile Benveniste redegøres der for præcist, hvordan computerspilinterfacet gennem at lade spilleren udforske computerens fungeren muliggør en medieovervejelse.

Introduktion, indholdsfortegnelse samt dansk og engelsk resumé er til-gængeligt på http://cua.synkron.com/sw314.asp Afhandlingen er fremlagt på Institut for Informations- og Medievidenskab.

Bedømmelsesudvalg

Lektor, lic.phil, Anne Scott Sørensen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet, Odense

Lektor, ph.d. Troels Degn Johansson, Danmarks Designskole

Lektor, ph.d. Søren Pold, Multimedieuddannelsen, Aarhus Universitet (formand)

Der vil efterfølgende være et let traktement i lokale 026, Wienerbygningen, Helsingforsgade 14,

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.02.2010