DU ER HER: Nyheder » Pressemeddelelser » Read_me pris

IT pris til Read_me

IT-pris til Read_me 2004 festivalen

Pressemeddelelse, Center for Digital Æstetik-forskning

Arrangørerne bag den internationale software-kunstfestival, Read_me 2004 fik overrakt Initiativprisen ved IT-Forum Østjyllands årsmøde på Centralværkstedet, 30. september. Prisen blev overrakt af borgmester Louise Gade og givet som anerkendelse af den indsats, der har ligget bag at få det markante IT arrangement trukket til Århus, så det brede publikum kunne få en indsigt i, at IT har langt videre horisonter end vores traditionelle opfattelse, og at kunsten til stadighed finder nye veje til at komme til udtryk.

            Søren Pold takkede for prisen, og sagde at han håbede, at prisen kunne være med til at IT-verdenen og kunsten tættere sammen og skabe nye samarbejdsrelationer. IT-verden har brug for kunsten som et laboratorium for nye og anderledes måder at bruge IT på.

            READ_ME 2004 software-kunstfestivalen blev afholdt i Århus fra d. 23.-27. august. Festivalen blev startet i Moskva i 2002, videreført i Helsinki i 2003 og århusfestivalen var den hidtil største med deltagere fra hele verden. Arrangementets formål var at fokusere på kunstnerisk software ? programmer til at lave kunst med, men også software som en kunstform i sig selv ? og på softwares kulturelle betydning. Festivalen bestod dels af en konference, afholdt på Aarhus Universitet med titlen Software Art and Cultures med forskere fra hele verden samt en Runme-Dorkbot city camp, hvor digitale kunstnere fra hele verden mødtes i en uformel atmosfære, fremlagde deres projekter for hinanden og for et interesseret publikum i løbet af tre hektiske og meget lange dage på Det Jyske Kunstakademi, på Musikcafeen og i galleriet rum46. Festivalen præsenterede en lang række underholdende, spændene og tankevækkende bud på, hvad software er, hvad software gør ved vores kultur, og hvad software også kunne være, når den ses og skabes ud fra et kunstnerisk udgangspunkt.

            Modtagere af prisen var arrangementsgruppen bestående af Morten Breinbjerg, Christian Ulrik Andersen, Rasmus Blok, Falk Heinrich, Sophie Warberg Løssing, , Lone Koefoed Hansen og Søren Pold fra Center for Digital Æstetik-forskning, Aarhus Universitet og Jacob Nielsen og Björn Ross fra Det Jyske Kunstakademi. Derudover rummede den internationale arrangementsgruppe Saul Albert, Alex McLean, Douglas Irving Repetto, Amy Alexander, Olga Goriunova og Alexei Shulgin. Værter for Read_me var Det Jyske Kunstakademi, rum46, Center for Digital Æstetik-forskning og CAVI (Center for Avanceret Visualisering & Interaktion), Aarhus Universitet. Festivalen var støttet af Kulturudviklingspuljen, Magistratens 4. afdeling Aarhus Kommune, Aarhus Amt, IT-Vest, Aarhus Universitets Forskningsfond, Forskningsprojektet Interfacekulturens Æstetik, Aarhus Universitet, Kunststyrelsen, Kulturministeriet, Nordisk Kulturfond og Pro-Helvetica.

                        IT-forums årsmøde præsenterede bl.a. taler fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos og formand for velfærdskommissionen, Torben Andersen. Temaet var Globalisering ? Trussel eller mulighed?

Yderligere oplysninger, billedmateriale etc.: Søren Pold, pold@multimedia.au.dk, tlf.: 8942 9254 (arb), 86106016 (priv.).

http://www.readme.runme.org

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.02.2010