DU ER HER: Nyheder » Pressemeddelelser » Jacob Wamberg

Jacob Wamberg

Pressemeddelelse fra Passepartout

 

Det er Passepartout en stor fornøjelse at præsentere professor

Jacob Wambergs doktordisputats:

 

 

Landskabet som verdensbillede.

Naturafbildning og kulturel evolution i Vesten fra hulemalerierne til den tidlige modernitet .

 

 

Om bogen:

Bogen præsenterer et nyt og omfattende bud på, hvordan landskaber i vestlig billedkunst lader sig tolke i forhold til de kulturer, der skabte dem. Afsættet er et hidtil uudforsket udviklingsmønster, der præger landskabsskildringen fra hulemalerierne i ældre stenalder frem til 1800-tallets modernitet.

    Gennem en strukturalistisk sammenligning mellem dette udviklingsmønster og yderligere tre analysefelter – selvbevidsthed, socialt betinget naturforståelse og verdensbillede – fremskrives et fascinerende indblik i kulturens makrohistoriske organisation. Ikke mindst plæderes der for den kontroversielle tanke, at kulturen på et vist iagttagelsesniveau er præget af en retningsbestemt evolution.

    Landskabsbilledets trinvise fremhævelse af et synspunkt aflæses således som tegn på, hvordan selvbevidstheden – ideen om et jeg, der står uden for naturen – udvikles. Og i de rå klippegrunde og farvestrålende himle, der introduceres i oldtidens og middelalderens landskabsbilleder, findes et vidnesbyrd om, hvordan kosmos udspaltes i en kaotisk Moder Jord og en uforgængelig, maskulin himmel.

    Endelig påviser bogen, at landskabsbilleders indlemmelse eller udelukkelse af kultiveringsspor, som fx marker, veje og hegn, er afhængig af, hvad magthaverne tænker om det fysiske arbejde.

 

Bogen er på 912 sider. Den kan købes i landets boglader samt på www.pptout.dk og koster 348 kroner. ISBN 87-985780-2-2.

Afhandlingen udkommer på engelsk på Aarhus Universitetsforlag i efteråret 2006.

 

Om forfatteren:

Jacob Wamberg (f. 1961) er professor i kunsthistorie ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet.

 

Wamberg arbejder med evolutionistiske teorier om billeddannelsens historie, navnlig i forhold til natur og teknologi og med fokuspunkter i 13-1500-tallet samt 19-2000-tallet. Han er forfatter af en række artikler om kunstteori, renæssancekunst, landskabsbilledets evolution og cyborg-kultur, samt af monografier om danske samtidskunstnere. Se publikationsliste på www.hum.au.dk/dk/kunsthis/kunjw/home.htm

 

Forsvar:

Afhandlingen forsvares fredag d. 18. november 2005 kl. 13.00 (præcis). Teologisk Auditorium 1, bygning 1441, Ndr. Ringgade, Århus.

De officielle opponenter er Professor Morten Kyndrup (formand), Aarhus Universitet, Professor Gunnar Danbolt, Univeristetet i Bergen og professor Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i Oslo.

Om Passepartout:

Afhandlingen udgives af Passepartouts Særskriftserie, der tidligere har udgivet Urbinostudier af professor Lise Bek samt Staser – Teorier om det fotografiske billedes ontologiske status & det pornografiske tableau af Rune Gade. Passepartout er et tidsskrift om kunst, kunsthistorie, æstetik og teori og udkommer med temanumre to gange årligt. Passepartout er knyttet til Afdeling for Kunsthistorie på Aarhus Universitet. Se mere på www.pptout.dk

Yderligere information hos:

JacobWamberg, kunjw@hum.au.dk, 89 42 18 69 / 28 40 84 95

Tine Colstrup, tine@pptout.dk, 35 82 72 62 / 28 34 28 93

Venlig hilsen

Passepartout

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.02.2010